top of page
Vidraco Moleanos är en beige kalksten som är lämplig till inomhusprodukter såsom golv, väggar och fönsterbänkar. Den är hårdare men varierar mer i färg om man jämför med kusinen Calcário Candeeiros.
Som de flesta kalkstenar så är även denna känslig mot tösalt och sura medel. T.ex citron, ättika och starka rengöringsmedel.

Vidraco Moleanos

  • Petrografi EN 12407 – Calcite Densitet EN 1936 – 2567 kg/m3 Öppen porositet EN 1936 – 4,44 % Vattenabsorption EN 13755 – 1,73 %
bottom of page