top of page
Sierra Elvira är en hård kalksten gråbrun kalksten. Att den är hård gör också att den blir bra som polerad. Men man ska alltid ha i åtanke att polerade ytor i offentliga miljöer alltid riskeras att mattas. Speciellt i gångstråk.

Sierra Elvira

  • Petrografi EN 12407 – Limestone Fenestral Densitet EN 1936 – 2700 kg/m3 Öppen porositet EN 1936 – 0,2% Tryckhållfasthet EN 1926 – 118 Mpa Böjhållfasthet medel EN 12372 – 15,8 Mpa Böjhållfasthet lägsta EN 12372 – 8,2 Mpa Böjhållfasthet avvikelse EN 12372 – 4,1 Mpa Nötningsmotstånd 14157 Metod A – 20,0 mm Vattenabsorption EN 13755 – 0,2% Halkmotstånd torr EN 14231 slipad – 70 SRV Halkmotstånd våt EN 14231 slipad – 67 SRV Brottslast dubbhål – 1900/1700 N
bottom of page