top of page
Sesame Grey även kallad Padang Dark är en prisvärd grafitgrå granit med liten kornstruktur. Färgen är jämn med undantag för mindre svarta kristallationer. Den är lämplig både inom- och utomhus och den har väldigt goda tekniska egenskaper. Den är möjlig att få i stora format.

Sesame Grey

  • Petrografi EN 12407 – Granit Densitet EN 1936 – 2800 kg/m3 Öppen porositet EN 1936 – 0,51% Tryckhållfasthet EN 1926 – 260 Mpa Böjhållfasthet medel EN 12372 – 25,5 Mpa Böjhållfasthet lägsta EN 12372 – 20,25 Mpa Böjhållfasthet avvikelse EN 12372 – 2,5 % Microsprickor – 1 till 2 st Nötningsmotstånd 14157 Metod A – 17,7 mm Vattenabsorption EN 13755 – 0,10% Halkmotstånd torr EN 14231 – 71 SRV Halkmotstånd våt EN 14231 – 64 SRV Brottslast dubbhål – 2634 N
bottom of page