top of page
Pink Brown är en varmt grå granit som drar något mot brunt och rosa. Den har lite större korn.

Pink Brown

  • Petrografi EN 12407 – Granit Densitet EN 1936 – 2640 kg/m3 Öppen porositet EN 1936 – 0,68% Tryckhållfasthet EN 1926 – 171 Mpa Böjhållfasthet medel EN 12372 – 15 Mpa Böjhållfasthet lägsta EN 12372 – 1,1 Mpa Böjhållfasthet avvikelse EN 12372 – 12,8 Mpa Nötningsmotstånd 14157 Metod A – 19,3 mm Vattenabsorption EN 13755 – 0,24% Halkmotstånd torr EN 14231 – 82 SRV Halkmotstånd våt EN 14231 – 66 SRV Frostmotstånd EN 12371 – 56/13,0/0,8% Brottslast dubbhål EN 13364 – 2555 N
bottom of page