top of page
Jämtlands röda kalksten är vackert röd. Den lämpar sig till produkter både inom och utomhus.
Som de flesta kalkstenar så är även denna känslig mot tösalt och sura medel. T.ex citron, ättika och starka rengöringsmedel.
Med hänsyn tagen till ovanstående så är den lämplig både inom- och utomhus.

Jämtland

  • N/A
bottom of page