top of page
China Impala är en grafitgrå granit med något större kornstruktur. Färgen är jämn med undantag för mindre svarta kristallationer. Den är lämplig både inom- och utomhus och den har väldigt goda tekniska egenskaper.

China Impala

  • Petrografi EN 12407 – Granit Densitet EN 1936 – 2800 kg/m3 Öppen porositet EN 1936 – 0,37% Tryckhållfasthet EN 1926 – 213 Mpa Böjhållfasthet medel EN 12372 – 16,1 Mpa Böjhållfasthet lägsta EN 12372 – 15,3 Mpa Böjhållfasthet avvikelse EN 12372 – 0,4 % Nötningsmotstånd 14157 Metod A – 19,5 mm Vattenabsorption EN 13755 – 0,13% Halkmotstånd torr EN 14231 – 77 SRV Halkmotstånd våt EN 14231 – 52 SRV Frostmotstånd EN 12371 – 56/14,3/11,7% Brottslast dubbhål – 3095 N
bottom of page